ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าขาวขนาดใหญ่ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง