ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0027 เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-59-0039และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 482-61-0044 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง