ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นมถุง) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง