ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาล บ้านหม้อ หมู่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง