ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อชุดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง